ГАЗРЫН ӨМЧЛӨЛ

2017-12-272017 оны 12 сарын 22-ны өдрийн А/523 дугаар тоот захирамж
2017-12-052017 оны 12 сарын 04-ны өдрийн А/439 дугаар тоот захирамж
2017-11-302017 оны 11 сарын 27-ны өдрийн А/422 дугаар тоот захирамж
2017-11-032017 оны 11 сарын 01-ны өдрийн А/390 дугаар тоот захирамж
2017-10-232017 оны 10 сарын 19-ны өдрийн А/364 дугаар тоот захирамж
2017-10-092017 оны 10 сарын 05-ны өдрийн А/336 дугаар тоот захирамж
2017-09-142017 оны 09 сарын 05-ны өдрийн А/293 дугаар тоот захирамж
2017-07-272017 оны 07 сарын 25-ны өдрийн А/267 дугаар тоот захирамж
2017-06-052017 оны 06 сарын 02-ны өдрийн А/185 дугаар тоот захирамж
2017-06-022017 оны 04 сарын 21-ны өдрийн А/123 дугаар тоот захирамж үргэлжлэл
2017-06-022017 оны 04 сарын 21-ны өдрийн А/123 дугаар тоот захирамж үргэлжлэл
2017-06-022017 оны 04 сарын 21-ны өдрийн А/123 дугаар тоот захирамж
2017-06-022016 оны 12 сарын 14-ны өдрийн А/450 дугаар тоот захирамж үргэлжлэл
2017-06-022016 ОНЫ 12 САРЫН 14-НЫ ӨДРИЙН А/450 ДУГААР ТООТ ЗАХИРАМЖ
2017-06-022016 ОНЫ 11 САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН А/399 ДУГААР ТООТ ЗАХИРАМЖ
2017-06-022016 ОНЫ 08 САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН А/312 ДУГААР ТООТ ЗАХИРАМЖ ҮРГЭЛЖЛЭЛ
2017-06-022016 ОНЫ 08 САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН А/312 ДУГААР ТООТ ЗАХИРАМЖ
2016-04-252016 оны 04 сарын 20-ны өдрийн А/160 дугаар тоот захирамж
2016-04-142016 оны 03 сарын 30-ны өдрийн А/114 дугаар тоот захирамж
2016-04-132016 оны 02 сарын 02-ны өдрийн А/50 тоот захирамж
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР