ГАЗАР ӨМЧЛӨЛ

2020-01-232020 онд Аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын төлөвлөгөө
2019-07-04Аймгийн засаг даргын 2019-05-29-ны A/226 дугаар захирамж
2018-04-20Аймгийн Засаг даргын 2018-04-18-ны А/178 дугаар захирамж
2018-04-16Аймгийн Засаг даргын 2018-04-13-ны А/159 дугаар захирамж
2018-04-16Аймгийн Засаг даргын 2018-04-13-ны А/158 дугаар захирамж
2018-04-16Аймгийн Засаг даргын 2018-04-13-ны А/157 дугаар захирамж
2018-03-16Аймгийн Засаг даргын 2018-03-12-ны А/98 дугаар захирамж
2018-02-13Аймгийн Засаг даргын 2018-02-09-ны А/59 дугаар захирамж
2017-12-272017 оны 12 сарын 22-ны өдрийн А/523 дугаар тоот захирамж
2017-12-052017 оны 12 сарын 04-ны өдрийн А/439 дугаар тоот захирамж
2017-11-302017 оны 11 сарын 27-ны өдрийн А/422 дугаар тоот захирамж
2017-11-032017 оны 11 сарын 01-ны өдрийн А/390 дугаар тоот захирамж
2017-10-232017 оны 10 сарын 19-ны өдрийн А/364 дугаар тоот захирамж
2017-10-092017 оны 10 сарын 05-ны өдрийн А/336 дугаар тоот захирамж
2017-09-142017 оны 09 сарын 05-ны өдрийн А/293 дугаар тоот захирамж
2017-07-272017 оны 07 сарын 25-ны өдрийн А/267 дугаар тоот захирамж
2017-06-052017 оны 06 сарын 02-ны өдрийн А/185 дугаар тоот захирамж
2017-06-022017 оны 04 сарын 21-ны өдрийн А/123 дугаар тоот захирамж үргэлжлэл
2017-06-022017 оны 04 сарын 21-ны өдрийн А/123 дугаар тоот захирамж үргэлжлэл
2017-06-022017 оны 04 сарын 21-ны өдрийн А/123 дугаар тоот захирамж
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР