ДҮРЭМ, ЖУРАМ

2018-12-26Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм
2017-12-28Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилал
2017-10-25БАРИЛГА УГСРАЛТ, ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ӨРГӨХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ААН-ҮҮД ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛ ХИЙЛГЭХ, ТАЙЛАН МЭДЭЭ ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА
2017-10-25БАРИЛГЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
2017-10-25ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛ
2017-10-25ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АЖЛЫН ТӨРӨЛ, СУУРЬ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА
2017-10-25"БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УЛИРЛЫН МЭДЭЭ"
2017-10-25Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажи гүйцэтгэх, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам
2017-06-02Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн архивын тоон мэдээллээс нотлох баримт болон лавлагаа гаргах үйл ажиллагааны журам
2017-04-21Барилга байгууламжийг ашиглалтал оруулах дүрэм
2017-04-14Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм
2017-04-11ГАЗАР ЭЗЭМШИЛ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРAМ
2017-04-11Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажиллуулах журам
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР