ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2020-09-252020 оны 3-р улиралд төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2020-07-02Байгууллагын 2020 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан
2020-06-252020 оны 2-р улиралд төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2020-05-07Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
2020-04-011 дүгээр улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2020-03-102019 оны хэрэглэгчийн үнэлгээ
2020-01-03ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛИЙН ТАЙЛАН - 2019 ОН
2019-12-02Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн дүгнэлт
2019-10-072019 оны 3 дугаар улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2019-06-24Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
2019-06-212019 оны эхний хагас жилийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2019-04-24"БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, ИРГЭН ТӨВТЭЙ УХААЛАГ ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЖИЛ"-ИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2019-04-152019 оны 1 дүгээр улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2019-04-08Удирдах албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий этгээдийн ажил эрхлэлтийн 2019 оны судалгаа
2018-12-312017 ОНД ХИЙСЭН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭГЭЭР ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
2018-12-26ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2017-2019 ОНУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
2018-12-21Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт
2018-11-13Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамрагдсан тайлан
2018-11-01Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр төслийн хэрэгжилтийн тайлан
2018-11-01Удирдах албан тушаалтны хамаарал бүхий этгээийн ажил эрхлэлтийн 2018 оны нэгдсэн судалгаа
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР