ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН

2020-10-08ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
2020-10-08САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН ЗӨВЛӨГӨӨН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, СУРГАЛТЫН 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
2020-03-20САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ЗӨВЛӨГӨӨН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, СУРГАЛТЫН 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2020-03-20ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2019-12-12ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
2019-03-25Албан хаагчдыг сургалтад хамруулах 2019 оны төлөвлөгөө
2019-01-03“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР”, “АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
2018-12-19Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2018-12-07АЛБАН ХААГЧДЫГ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛАХ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
2018-11-28Албан хаагчдын хамрагдсан сургалтын 2018 оны тайлан
2018-04-17Албан хаагчдын сэтгэл ханамжийн судалгааны нэгтгэл
2018-03-26Албан хаагчдын сургалтад хамруулах 2018 оны төлөвлөгөө
2018-03-19"Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр", "Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр"-ийг 2018 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
2018-03-19Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр
2018-03-19Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх хөтөлбөр
2018-03-19Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр
2018-01-15Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2017
2018-01-042017 оны хүний нөөцийн тайлан
2017-12-28Албан хаагчдын хамрагдсан сургалтын 2017 оны тайлан
2017-12-25АЛБАН ХААГЧДЫН 2017 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭЛЭЭ
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР