АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

2018-10-04Аймгийн ГХБХБГазрын даргын ажлын байрны тодорхойлолт
2018-10-03Газрын удирдлагын хэлтсийн даргын ажлын байрны тодорхойлолт
2018-10-02Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий архитекторын ажлын байрны тодорхойлолт
2018-10-01Ахлах нягтлан бодогчийн ажлын байрны тодорхойлолт
2018-09-30Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэний ажлын байрны тодорхойлолт
2018-09-29Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэний ажлын байрны тодорхойлолт
2018-09-28Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэний ажлын байрны тодорхойлолт
2018-09-27Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолт
2018-09-26Барилгын асуудал хариуцсан мэргэжилтэний ажлын байрны тодорхойлолт
2018-09-25Геодези, зурагзүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэний ажлын байрны тодорхойлолт
2018-09-24Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолт
2018-09-23Барилгын лабораторийн шинжээчийн ажлын байрны тодорхойлолт
2018-09-22Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолт
2018-09-21Сумын газрын даамлын ажлын байрны тодорхойлолт
2018-09-19Жолоочын ажлын байрны тодорхойлолт
2018-09-17Үйлчлэгчийн ажлын байрны тодорхойлолт
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР