АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

2017-04-21Аймгийн ГХБХБГазрын даргын ажлын байрны тодорхойлолт
2017-04-20Газрын удирдлагын хэлтсийн даргын ажлын байрны тодорхойлолт
2017-04-19Ахлах нягтлан бодогчийн ажлын байрны тодорхойлолт
2017-04-17Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэний ажлын байрны тодорхойлолт
2017-04-16Инженер хайгуул, мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэний ажлын байрны тодорхойлолт
2017-04-15Газар зохион байгуулалт төлөвлөлт, газар өмчлөлинй асуудало хариуцсан мэргэжилтэн
2017-04-14Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэний ажлын байрны тодорхойлолт
2017-04-13Барилга угсралт, техникийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэний ажлын байрны тодорхойлолт
2017-04-12Геодези, зурагзүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэний ажлын бйарны тодорхойлолт
2017-04-11Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн даргын ажлын байрны тодорхойлолт
2017-04-11Инженерийн байгууламж хариуцсан мэргэжилтэний ажлын байрны тодорхойлолт
2017-04-05Мэдээллийн сан, техник, програм хангамж хариуцсан мэргэжилтэний ажлын байрны тодорхойлолт
2017-04-04Жолоочын ажлын байрны тодорхойлолт
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР