ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2017-10-16

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын Засаг даргын 2017 оны   10-р сарын 13-ний өдрийн     А/191 тоот захирамжийн дагуу Наран багийн төвд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний төсөл сонгон шалгаруулна.

Газрын байршил

 

Зориулалт

 

 

Талбайн хэмжээ /га/

Газар эзэмшүүлэх хугацаа /жил/

Сайнцагаан сумын Наран багийн төв

Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх

1,0

15

 

  • Төслийг 2017 оны 12-р сарын 13-15  өдрүүдэд  Сайнцагаан сумын ЗДТГазрын 104 тоот өрөөнд  хүлээн авна..
  • Холбогдох мэдээллийг Сайнцагаан сумын ЗДТГазрын  104 тоот болон болон Dundgovi.gov.mn, Facebook/Сайнцагаан сум ЗДТГазар   хаягаар, 88060992 утсаар лавлана уу.

ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОГЧИД ТАВИХ ШААРДЛАГА

  • Хөрөнгийн баталгаа, төлбөрийн чадвартай байх
  • Мэргэжлийн ажиллах хүчний болон техник, технологи, тоног төхөөрөмжийн чадавхи, нөөцтэй байх
  • Төсөл нь зарласан нөхцөл, шаардлага, стандартыг хангасан байх
  • Төслөө зарласан хугацаанд ирүүлсэн байх
  • Шаардлагатай тохиололд холбогдох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авсан байх

Төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлт гаргасан этгээд нь төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцохоор бүрдүүлсэн мэдээллийн үнэн зөвийг хариуцна

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР