ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ӨРГӨТГӨЛИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, ГУРВАНСАЙХАН СУМ

2020-06-07
Ажлын нэр, байршил: Инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөлийн үлдэгдэл, Гурвансайхан сум.
Захиалагч: БХБЯ, аймгийн ЗДТГ
Гүйцэтгэгч: “Шахайт-Ундарга” ХХК
Зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Гэрэгэ дизайн” ХХК
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: Улсын төсөв, 762,083,702 төгрөг
Ажлын явц: 40%
Чин хороолол: Дулааны шугам 3175.0 м, ус хангамжийн 1320.0 м, ариутгах татуургын шугам 1000.0 м
2020 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар гадна дулааны худаг, сувгийн угсралтын ажил хийгдэж байв.
Хяналт гүйцэтгэсэн: Н.Эрдэнэбат, Д.Баатарсүрэн, С.Гааньдиймаа
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР