15 сумын 68 багийн хилийн заагийг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 10 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.

2019-07-02

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.4 дэх хэсэг, 4.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн газрын 2017 оны А/249 дугаар тушаалаар батлагдсан багийн хилийн заагийг тодорхойлох аргачлалын дагуу 15 сумын 68 багийн хилийн заагийг тодорхойлон координатжуулж аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 10 дугаар хуралдаанаар  хэлэлцүүлэн батлууллаа.

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР