Айгмийн төвийн аюулгүйн тойргийн гэрлэн дохио, босоо тэмдэг суурилуулах ажил

2018-12-25

Ажлын нэр, байршил: Мандалговь хотын аюулгүйн тойрогт гэрлэн дохио, босоо тэмдэгт суурилуулах
Гүйцэтгэгч: "Оптик энержи" ХХК
Зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Авто замын гэрлэн дохио" ХХК
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: ОНХСан, 62,08 сая төгрөг.
Ажлын явц: 95%
Тус байгууллагын даргын 2018 оны 12 сарын 24-ний өдрийн А/67 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах 9 хүний бүрэлдэхүүтэй комисс ажиллаж үүрэг даалгавар өгч ажиллалаа.

Хяналт гүйцэтгэсэн: Д.Нэргүй, Н.Эрдэнэбат, Э.Энхмэнд

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР