Сайнцагаан сум Мандалговь хотын хаягийн тэмдэг суурилуулах ажил

2018-12-04

Ажлын нэр, байршил: Сайнцагаан сум Мандалговь хотын хаягийн тэмдэг суурилуулах ажил
Гүйцэтгэгч: "Мэп сүрвэй" ХХК
Зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Геокад" ХХК, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: Орон нутгийн төсөв, 50 сая төгрөг 
Ажлын явц: 40%
2018 оны 12 сарын 04-ний өдрийн байдлаар 14 байршилд 60 ширхэг гудамжны чиглэлийн тэмдэг байрлуулсан, барилгын хаяг суурилуулах ажил бэлтгэгдсэн байна. Хаягийн тэмдгийг суурилуулахдаа хаягийн мэдээллийн сангийн дагуу байрлуулах, тэмдэг тэмдэглэгээг норм стандартын дагуу гүйцэтгэх, хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй ажиллагааг мөрдөж ажиллах талаар үүрэг даалгавар, зөвлөмж өгч ажиллалаа.

Хяналт гүйцэтгэсэн: Ж. Элбэгзаяа

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР