“Дундговь аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх” ажлын хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаж байна.

2018-11-29

 “Дундговь аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх” ажлын хэлэлцүүлгийг Аймгийн Газрын харилцаа, Барилга, хот байгуулалтын газар, “Вектор мэп” ХХК-тай хамтран зохион байгуулж байна. Тус хэлэлцүүлэгт Аймгийн ИТХ-ын дарга С.Сүхбаатар, Аймгийн Засаг дарга О.Бат-Эрдэнэ, Аймгийн Засаг даргын орлогч Ж.Мөнхчулуун, Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын дарга Ц.Ганхүү, ГЗБГЗЗГ-ын Газар зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга Ж.Батсайхан, мэргэжилтэн С.Дэнсмаа, Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБХэлтсийн дарга Н.Эрдэнэ-Очир, сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, Газрын даамлууд , Мал эмнэлгийн үржлийн тасгийн дарга нар, Бэлчээр ашиглагчдын хэсгийн малчдын төлөөлөл оролцож байна.

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР