Гурвансайхан, Өндөршил, Луус, Хулд, Дэлгэрхангай сумын төвийн хаягжуулалтын ажил хийгдэж дуусаад байна.

2018-10-26

     Монгол Улсын Хаягжуулалтын тухай хууль, Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам”, MNS 5283:2014 стандартын дагуу тус аймгийн сумдын төвийн хаягжуулалтын ажил хийгдэж байна. Одоогийн байдлаар Гурвансайхан, Өндөршил, Луус, Хулд, Дэлгэрхангай сумын төвийн хаягжуулалтын ажил хийгдэж дуусаад байна.

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР