ГХБХБГ-ын 2017 оны ажлын тайлан

2018-01-09

Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар нь Монгол улсын Үндсэн хууль,  Газрын тухай хууль, Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Барилгын тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомж, журмыг мөрдлөг болгон Дундговь аймгийн газрын нөөцийг төлөвлөх, зурагжуулах, иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, энэ талаар аймаг, сумын Засаг даргын шийдвэр гаргах түвшинд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх замаар газрыг зөв зохистой ашиглах, хамгаалах, газрын эдийн засгийн үр өгөөжийг иргэд, байгууллага, аж ахуй нэгж хүртэх нөхцлийг бүрдүүлэх, Орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн хэтийн төлөв, хэрэгжүүлэх үе шатны зорилттой уялдуулан барилга, дэд бүтэц, барилга угсралт, их засварын ажилд захиалагчийн хяналт тавих, хот байгуулалт, хот суурины ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн төлөвлөгөө,  барилга байгууламжийн зураг төсөл, тэдгээртэй холбогдолтой судалгаа хийж, санал гаргах, мэргэжлийн зөвлөгөөгөөр хангах, зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэн  ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй тайланг ТАТАЖ АВЧ үзнэ үү.

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР