Мэдээ

2019-03-22ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАРЛАЛ
2019-03-04Лэнд менежер програм хангамжийн вэб системийн бүсийн сургалт зохион байгуулагдаж байна
2019-02-14ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН САЛБАРЫН 2018 ОНЫ ШИЛДГҮҮДИЙГ ШАЛГАРУУЛЛАА
2019-02-13Барилгын хөгжлийн төвийн захиралтай байгуулсан 2018 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнүүлж ГУТГААР байр эзэллээ
2019-01-02ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА ХАНГАХ АСУУДЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ-ын төсөлд санал авч байна
2018-12-31Өлзийт, Гурвансайхан сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөө батлагдлаа
2018-12-282018 онд Улсын төсөв болон ОНХС, гадаадын хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээний ажлын явц
2018-12-252018 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар ашиглалтад орсон барилга байгууламжийн мэдээ
2018-12-25Айгмийн төвийн аюулгүйн тойргийн гэрлэн дохио, босоо тэмдэг суурилуулах ажил
2018-12-25Дэлгэрхангай сумын 15 ортой эмнэлгийн барилга угсралтын ажил
2018-12-20АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ БҮХ СУМ, СУУРИН ГАЗРЫН ХАЯГИЙН ТЭМДЭГ СУУРИЛУУЛСАН АНХНЫ АЙМАГ БОЛОВ.
2018-12-10Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын газрын ангилал тус бүрийн 1м2 газрын төлбөрийн хувь хэмжээнд санал авч байна.
2018-12-05АЙМГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТЭЙ УЯЛДУУЛАН ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АНХНЫ АЙМАГ БОЛОВ
2018-12-04Сайнцагаан сум Мандалговь хотын хаягийн тэмдэг суурилуулах ажил
2018-12-03Дундговь аймагт Улсын төсөв болон Орон нутгийн төсвөөр бүтээн байгуулалт хийгдэж байна.
2018-11-29“Дундговь аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх” ажлын хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаж байна.
2018-11-21ГЕОДЕЗИЙН БАЙНГЫН ЦЭГ ТЭМДЭГТИЙН ҮЗЛЭГ, ТООЛЛОГЫН АЖИЛ ДУУСЛАА
2018-11-16ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙГ ИРГЭДЭД ОЙРТУУЛАВ
2018-11-13ШИЛЭН КАБЕЛИЙН ШУГАМЫН ТРАССЫГ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД НЭГТГЭЖ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЭВ
2018-11-012019 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд санал авч байна.
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР