ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2018-12-26Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2018-03-19Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2018-01-16Мандалговь хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
2018-01-042017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2017-07-062017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2017-07-062017 ОНЫ СҮҮЛИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2017-02-032017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2017-02-02 2017 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР