ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2020-01-03ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛИЙН ТАЙЛАН - 2019 ОН
2019-12-02Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн дүгнэлт
2019-10-072019 оны 3 дугаар улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2019-06-24Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
2019-06-212019 оны эхний хагас жилийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2019-04-24"БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, ИРГЭН ТӨВТЭЙ УХААЛАГ ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЖИЛ"-ИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2019-04-152019 оны 1 дүгээр улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2019-04-08Удирдах албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий этгээдийн ажил эрхлэлтийн 2019 оны судалгаа
2018-12-312017 ОНД ХИЙСЭН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭГЭЭР ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
2018-12-26ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2017-2019 ОНУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
2018-12-21Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт
2018-11-13Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамрагдсан тайлан
2018-11-01Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр төслийн хэрэгжилтийн тайлан
2018-11-01Удирдах албан тушаалтны хамаарал бүхий этгээийн ажил эрхлэлтийн 2018 оны нэгдсэн судалгаа
2018-11-01Авилгатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилт
2018-10-31Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2017-2016 онуудад хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2018-09-24Иргэдээс гарсан өргөдөл, гомдлын шидвэрлэлтийн 2018 оны 3 дугаар улирлын тайлан
2018-06-21Иргэдээс гарсан өргөдөл, гомдлын шидвэрлэлтийн 2018 оны эхний хагас жилийн тайлан
2018-05-10Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ.
2018-04-12Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн төлөвлөгөө
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР