ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2018-11-01Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр төслийн хэрэгжилтийн тайлан
2018-11-01Удирдах албан тушаалтны хамаарал бүхий этгээийн ажил эрхлэлтийн 2018 оны нэгдсэн судалгаа
2018-11-01Авилгатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилт
2018-10-31Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2017-2016 онуудад хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2018-09-24Иргэдээс гарсан өргөдөл, гомдлын шидвэрлэлтийн 2018 оны 3 дугаар улирлын тайлан
2018-06-21Иргэдээс гарсан өргөдөл, гомдлын шидвэрлэлтийн 2018 оны эхний хагас жилийн тайлан
2018-04-04Иргэдээс гарсан өргөдөл, гомдлын шидвэрлэлтийн 2018 оны 1 дугаар улирлын тайлан
2018-01-04Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлийн 2017 оны тайлан
2018-01-032017 оны 4 дүгээр улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2018-01-02Авилгатай тэмцэх хөтөлбөрийн хэрэгжилт
2017-12-26Дотоод хяналт шалгалтын тайлан
2017-12-222017 оны 7 хоногийн мэдээ
2017-12-20Дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
2017-12-12Хэрэглэгчийн үнэлгээ
2017-10-19Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг
2017-07-03Авилгатай тэмцэх хөтөлбөр
2017-01-26Үйл ажиллагааны стратегийн төлөвлөгөө
2016-03-03АВИЛГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР