ТӨЛБӨР ХУРААМЖ

2017-10-19Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын нутаг дэвсгэрт газар эзэмших, ашиглах 1 нэгжид ногдуулах газрын төлбөрийн хувь, хэмжээ
2017-10-11Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох, бусдад шилжүүлэх гэрчилгээ төлөх хураамжийн хэмжээ
2017-09-14Сум, баг, тосгон, суурин үүсэх газарт газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны 1м2 газрын анхны үнэ
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР